baner

PROJEKTY UNI EUROPEJSKIEJ


 

„PROGRAM OPERACYJNY

Polska Wschodnia

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy”

 

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla CREO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ”

 

Przedmiotem projektu realizowanego przez CREO Sp. z o.o. jest uzyskanie pomocy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Realizacja projektu pozwoliła na pozyskanie finansowania kapitału obrotowego i zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 254 640,39 PLN

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

Oś Priorytetowa: Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B, Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy Creo Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego lasera do produkcji kanałów wentylacyjnych.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-623/13-00

Całkowita wartość projektu: 1 385 012,96 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 253 198,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 44 682,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

www.creo.rzeszow.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy produktu podstawowego w Creo i grupie współpracujących przedsiębiorstw”

Projekt wspólfinansowany z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś Priotytetowa 8 – Społeczeństwo inforamcyjne – zwiekszenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2 Wspieranie Wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Tytuł projektu: „Rozbudowa CREO Sp. z o.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie, zlokalizowanym w Rzeszowie, sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji, rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych”

Przedmiotem projektu realizowanego przez CREO Sp. z o.o. był zakup nowych, innowacyjnych linii produkcyjnych do produkcji kanałów i kształtek wentylacyjnych. Projekt objął również modernizację i adaptację budynku produkcyjnego oraz mechanizację transportu wewnętrznego.

Realizacja projektu pozwoliła na rozwój przedsiębiorstwa oraz na umocnienie jego pozycji na rynku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa: 1 169 300,00 PLN

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ciągów wentylacyjnych o podwyższonych właściwościach bakterio i grzybobójczych”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3: „Kredyt technologiczny”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-525/11-00

Wartość projektu: 5 169 870,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 101 922,00 PLN

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.bgk.com.pl

 

 

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Tytuł projektu: „Badania nad technologiami nowej generacji do zastosowań w systemach wentylacyjnych i systemach zabudowy ściennej.”wiecej